Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

Svi lični podaci su poverljivi. EHRLE SISTEMI doo se pridržava propisa o zaštiti ličnih podataka. Lični podaci kao što je područje „Kontakt“ su na dobrovoljnoj osnovi i neće biti otkriveni trećim licima.

Prenos podataka na internetu može imati „praznine“ zbog toga potpuna zaštita od pristupa trećih lica nije moguća.


Kontakt

Informacije o našim kontaktima čuvaju se za obradu zahteva. Otkrivanje trećim stranama neće se vršiti bez Vaše dozvole.


Google analitika

Ova web stranica koristi Google Analytics za Web Analytics. Google Analytics koristi tzv. Kolačiće. To su tekstualne datoteke sačuvane na vašem računaru koje vam omogućuju analizu korištenja web stranice od strane vas. Informacije koje vaš kolač poseže o vašoj upotrebi ove web stranice obično se šalju Googleovom serveru u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se čuvaju.

Vaša IP adresa Googlea u državama članicama Evropske unije i evropskim drugim ugovornim stranama u Ekonomskom prostoru je skraćena. Samo u izuzetnim slučajevima Google će biti prebačen u Sjedinjene Američke Države i skraćen tamo gde je puna IP adresa. U ime operatera web sajta, Google koristi ove informacije kako bi procenio korišćenje sajta, vašu upotrebu web lokacije, sastavio izveštaj o aktivnostima na web sajtu i pružio druge informacije s web sajta i interneta u vezi s uslugama vašeg web sajta.


Informacije, otkazivanje i blokiranje

U bilo kom trenutku možete besplatno dobiti informacije o vašim sačuvanim podacima, izbrisanim ili blokiranim. Detaljne informacije možete dobiti na adresi kontakta.


Server Log fajlova

Automatsko skladištenje informacija i datoteka dnevnika vrši i naš provajder internet stranice. Oni se automatski prenose na nas i sadrže tip pretraživača, verziju koja se koristi, operativni sistem koji se koristi u pronalaženju stranice, URL, ime hosta pristupnog računara i vreme upita.

Dadoteke fajla ne mogu se dodeliti određenoj osobi. Međutim, zadržavamo pravo provere podataka ako su poznate konkretne indicije ilegalne upotrebe.