CompactLine

Kompaktna napredna tehnologija u jednom prostoru. Ulazni nivoi serija za 2 do 8 radnih mesta za pranje.

Modeli:

 • Osnovni modul 2 radna mesta za pranje
 • Osnovni modul 3 radna mesta za pranje
 • Osnovni modul 4 radna mesta za pranje
 • Osnovni Modul 2 radna mesta za pranje / Modul za proširenje 2 radna mesta za pranje
 • Osnovni modul 3 radna mesta za pranje / Modul za proširenje 2 radna mesta za pranje
 • Osnovni modul 3 radna mesta za pranje / Modul za proširenje 3 radna mesta za pranje
 • Osnovni modul 4 radna mesta za pranje / Modul za proširenje 3 radna mesta za pranje
 • Osnovni modul 4 radna mesta za pranje / Modul za proširenje 4 radna mesta za pranje

Opis:

Serija CompactLine je bazirana na modularnom sistemu. Sa tim različitim modulima, kupac može da kreira svoju kombinaciju pranja auta, koja može biti postavljena u njegove individualne prostorije ili ako želi, u okviru EHRLE tehničkog kontejnera.

Kupac može proširiti module bilo kada. Sa jedne strane modulom za proširenje (ako je on ipak dostupan), a sa druge strane kroz komplet, koji može kasnije da se ubaci u module (zahtev za ovo je da celokupan slobodan prostor nije zauzet).

CompactLIne je idealna serija ulaznih nivoa.

Varijante sistema:

EHRLE nudi 2 kombinacije pranja i nege vozila. Za ovaj proizvod dostupni su sledeći programi:

Varijanta sistema 1

 • Pranje sa aktivnim mikroprahom Power Pearl Plus pod visokim pritiskom
 • Uklanjanje nečistoće sa čistom vodom
 • Voskiranje, zaštita sa UltraProtection
 • Ispiranje sa efektom visokog sjaja SuperFinish

Varijanta sistema 2

 • Predpranje sa Ehrle aktivnom penom
 • Pranje sa aktivnim mikroprahom Power Pearl Plus pod visokim pritiskom
 • Uklanjanje nečistoće sa čistom vodom
 • Voskiranje, zaštita sa UltraProtection
 • Ispiranje sa efektom visokog sjaja SuperFinish