CarWash Outdoor

Samouslužni sistem pranja sa doziranjem Mikro Praha i sa sistemom reverzne osmoze.

Modeli

 • 1 radno mesto
 • 2 radna mesta
 • 3 radna mesta
 • 4 radna mesta

Opis:

Car Wash – tehnološki modul koji se sastoji od upravljačkog sistema, pumpi visokog pritiska, tolotnog kotla, ventila i hemijskih rezervoara.

AquaClean – modul za tretman vode za pranje koji uključuje filtere, omekšivač i reverzni sistem osmoze, zajedno sa demineralizovanim rezervoarom za vodu.

Celokupna tehnička oprema se nalazi između radnih mesta za pranje. Različite varijacije sistema za samouslužno pranje automobila mogu se dizajnirati kombinujući nekoliko CarWash tehnologija i Aqua Clean modela. Prednost ovog sistema je ušteda u prostoru uređenjem radnih mesta za samouslužno pranje. Prostor za tehničku sobu za CarWash tehnologiju nije obavezan. Ovaj aranžman je naročito poželjan kada su u pitanju tesne ili ugaone parcele.

Sistem dvostrukog omekšavanje je instaliran u okviru AquaClean modula koji obezbeđuje konstantan kvalitet vode čak i tokom 24 časovnog rada. Sistem osmoze obezbeđuje dovoljno vode za osmozu i sistem sušenja bez fleka. Serija CarWash Outdoor je model koji se bazira na nafti ili gasnom grejanju ili se snadbeva električnim grejanjem.

„U okviru modularnog sistema moduli se mogu proširiti tako da i dodatna radna mesta za samouslužno pranje mogu biti realizovana. Ako hoćete kasnije da proširite broj radnih mesta, kada su u pitanju CarWash Outdoor modeli, takvih problema sa njima nećete imati.“

Varijante sistema:

EHRLE nudi 2 kombinacije pranja i nege vozila. Za ovaj proizvod dostupni su sledeći programi:

Varijanta sistema 1

 • Pranje sa aktivnim mikroprahom Power Pearl Plus pod visokim pritiskom
 • Uklanjanje nečistoće sa čistom vodom
 • Voskiranje, zaštita sa UltraProtection
 • Ispiranje sa efektom visokog sjaja SuperFinish

Varijanta sistema 2

 • Predpranje sa Ehrle aktivnom penom
 • Pranje sa aktivnim mikroprahom Power Pearl Plus pod visokim pritiskom
 • Uklanjanje nečistoće sa čistom vodom
 • Voskiranje, zaštita sa UltraProtection
 • Ispiranje sa efektom visokog sjaja SuperFinish