EHRPORT START

Portalna auto perionica sa mestima i parkovima za pranje sa najvišim kapacitetom od 800 do 1.200 vozila mesečno – perfektan model za početak (ulazak u biznis).

Serijska oprema

• Portalna auto perionica se sastoji od dva bočna valjka i jednog gornjeg (krovnog) valjka
• Komanda na programiranje, ispravljač frekvencije i transformator merenja snage rade u koordinaciji jedno sa drugim
• Pumpe visokog pritiska direktno integrisane u stub

Opšta oprema EHRPORT

• Konstrukcija portalne auto perionice od vruće pocinkovanog čelika jačine od minimalno 50 mikrona
• Priključak postrojenja preko energetskog lanca
• Sistem pranja (4 mlaznice) i sistem šamponiranja sa sopstvenim, pneumatskim dozirnim pumpama
• Pripremljena elektronika za priključak na samouslužni-platni terminal
• Vodeni sistem pripremljen za rad sa dva različita tipa vode
• Sistem za sprečavanje naknadnog kapljanja

Obeležja

Delotvorna sušenja

Sušenje 15,2 WV (4 x 3,8 kW) sa pratećom krovnom mlaznicom i opcionalnim deflektorom. Za postizanje boljeg sušenja na zadnjem delu vozila. Alternativno raspolažemo sa dva turbo sušica 4 kW, koji su motirani u gornjem delu postrojenja, kako bi se sušenje realizovalo bez skeniranja (scan-postupka).

Visoki pritisak “on board“ (uključen)

Zahvaljujući inovativnom EHRPORT „on board“-sistemu sa integrisanom pumpom pod visokim pritiskom u stubu, na raspolaganju su mnogobrojne opcije visokog pritiska. Nisu potrebni dodatni troškovi za eksternu montažu ovih tipova pumpi u tehničkoj prostoriji parka za pranje.