EHRPORT 28

Portalna auto perionica za visok i zahtevni broj pranja.

Serijska oprema

• Portalna auto perionica se sastoji od 4 bočnih i 1 krovnog valjka, kojima se upravlja preko merača snage
• Lakiranje praškom sa minimalnim slojem od 60 mikrona (30μ podloga, 30μ farba)
• Tehnika sa ogromnim potencijalom za pranje, kako bi se što efikasnije i u kraćem roku izveli potpuni programi za pranje i sušenje
• Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, moguća je zamena postojećih hala bez dodatnih građevinskih poduhvata, jer je postrojenje zbog svoje konstrukcije u stanju da radi u standardnim halama.

Opšta oprema EHRPORT

• Konstrukcija portalne auto perionice od vruće pocinkovanog čelika jačine od minimalno 50 mikrona
• Priključak tehnike preko energetskog lanca
• Sistem pranja (4 mlaznice) i sistem šamponiranja sa sopstvenim, pneumatskim dozirnim pumpama
• Pripremljena elektronika za priključak na samouslužni-platni terminal
• Vodeni sistem pripremljen za rad sa dva različita tipa vode
• Sistem za sprečavanje naknadnog kapljanja

Obeležja

Praktično oblaganje

Isključivo za EHRPORT razvijena obloga za integraciju svetlećih reklama

Prateće duplo sušenje

Jedina portalna auto perionica EHRPORT serije, koja omogućava istovremeni rad dva krovna valjka od 8 kW.