EHRPORT 22

Portalna auto perionica za auto kuće i radionice.

Serijska oprema

• Portalna auto perionica se sastoji od dva bočna i jednog krovnog valjka, kojima upravlja konvertori
• Mogućnost da se u jednoj portalnoj auto perionici integriše više kombinacija za sušenje.
• Optimalno lakiranje konstrukcije portalne auto perionice sa minimalnim slojem od 60 mikrona (30μ podloga, 30μ farba).

Opšta oprema EHRPORT

• Konstrukcija portalne auto perionice od vruće pocinkovanog čelika jačine od minimalno 50 mikrona
• Priključak postrojenja preko energetskog lanca
• Sistem pranja (4 mlaznice) i sistem šamponiranja sa sopstvenim, pneumatskim dozirnim pumpama
• Pripremljena elektronika za priključak na samouslužni-platni terminal
• Vodeni sistem pripremljen za rad sa dva različita tipa vode
• Sistem za sprečavanje naknadnog kapljanja

Obeležja

Okruglo postrojenje pod visokim pritiskom za pranje točkova

Novo, u perionici integrisana rotirajuća tehnika za pranje točkova sa pritiskom od 80 bara, omogućava pristup felgnama kao celom dužinom vozila. Zahvaljujući dvostrukom smeru okretanja postiže se bolji učinak kod novih dizajna felgni.

Dalje dostupne tehnike za pranje točkova:
• Okrugla tehnika za pranje točkova, teleskopom se izvlači dvostruko
• tehbika za pranje točkova pod visokim pritiskom sa 6 rotirajućih mlaznica

Hemijsko pretpranje šamponom

Efikasna pneumatska pumpa pospešuje intenzivano hemijsko sredstvo predviđeno, specijalno za insekte i tvrdokornu prljavštinu da bi se postigla izvanredna čistoća.

Dalja dostupna hemijska pretpranja:
• Hemijsko pretpranje bočno dole
• Hemijsko pretpranje od insekata
• Hemijsko pretpranje toplo ili hladno
• Hemijsko pretpranje Skandinavija