Impressum

Uvoznik

EHRLE SISTEMI doo

Kralja Aleksandra br.22
21203 Veternik, Republika Srbija

Telefon: +381 21 6611845
Mobilni telefon: +381 64 6592 960

E-Mail: info@ehrle.co.rs


Generalni direktor

ecc Igor Švonja


Pravni oblik

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sedište: Veternik, Republika Srbija
Matični broj: 20741287
PIB: 107098575


Odgovornost

Ova internet stranica je sastavljena sa najvećom pažnjom. Ipak, u potpunosti se ne može dati garancija za ispravnost i tačnost svih navedenih sadržanih informacija. Svaka odgovornost za štetu koja nastupi direktno ili indirektno od korišćenja ove internet stranice je isključena, osim ako nije zasnovana na namernoj nemarnosti. Ako se ova internet stranica odnosi na veb sajtove kojima upravljaju treća lica, EHRLE SISTEMI doo ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj.


Autorska prava

© Copyright EHRLE SISTEMI doo, Veternik (Republika Srbija). Sva prava su zadržana. Tekst, slike i dokumenti koji se nude za preuzimanje na internet stranici www.ehrle.co.rs zaštićena su autorskim pravima i zakonom. Sadržaj ove internet stranice ne sme se kopirati, distribuirati, modifikovati ili biti dostupan trećim licima u komercijalne svrhe.